Project Description

PUBILLA DE LA TERRA ALTA 2017
MARIONA MARTI I BORRAS
Gandesa

1a Dama de la Terra Alta 2017
JANET COLÓN
Pinell de Brai

2a Dama de la Terra Alta 2017
JUDIT AMPOSTA
Horta de Sant Joan