Règim intern
del Foment de les Tradicions Catalanes

Règim intern en PDF
(Aprovat el 18 de març de 2023)

Preàmbul

La voluntat del present règim intern és la garantia d’un marc que permeti el correcte desenvolupament de l’entitat, així com la consecució dels seus objectius, basats en mantenir la tradició del pubillatge activa, com a element fonamental de la cultura popular catalana i que esdevé un punt de trobada de persones joves.

Alhora, amb el present règim intern es pretén refermar la defensa d’uns valors que es consideren inherents a Foment de les Tradicions Catalanes i a totes les institucions que vetllen per la tradició del pubillatge: respecte, inclusió, no-violència, feminisme, antifeixisme i antiracisme, entre d’altres.

Per a aconseguir-ho, en els següents apartats s’hi indiquen les diferents actituds o comportaments que impliquen l’aplicació del present règim intern, les conseqüències de l’incompliment del règim i, alhora, el protocol d’actuació, desenvolupat principalment a través d’una comissió avaluadora, i denúncia per a totes elles.

Considerant les implicacions diverses de les persones que mantenen relació bidireccional amb l’entitat i la tradició, s’agrupen els comportaments segons el rol que pugui tenir la persona amb l’entitat.

Així, es defineixen per a les persones membres del pubillatge vigent i per a les persones membres de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes de Foment de les Tradicions Catalanes.

Índex

1. Règim intern per al pubillatge vigent
2. Règim intern per als membres de Foment de les Tradicions Catalanes
3. Protocol d’actuació i comissió avaluadora

1.-  Règim intern per la pubillatge vigent

La voluntat del règim intern del present reglament en relació amb les persones membres del pubillatge vigent és, d’una banda, el fet de garantir la millor possible de les experiències per al pubillatge -pel que fa a creixement personal i cultural- i, alhora, els valors pels quals vetlla Foment de les Tradicions Catalanes, definits anteriorment. És per aquest motiu que implicaran l’aplicació del present règim intern els següents comportaments.

1.1. Agressió sexual, sexista o LGTBIfòbica (verbal o física) en l’entorn del pubillatge

1.1.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi una agressió sexual, sexista o LGTBIfòbica en l’entorn del pubillatge, així com qualsevol mena de discriminació per motius sexistes. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’àmbit del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat, així com si aquesta actitud té lloc en el marc del desenvolupament d’una activitat de pubillatge.

1.1.2. Les conseqüències d’aquest comportament es modularan en funció de la gravetat de l’actitud i es tractaran de la següent manera:

a) Si l’agressió és considerada greu o molt greu, es demanarà la retirada del títol, i per consegüent de la banda o faixa, de la persona agressora. Així mateix,no se li permetrà participar en els certàmens comarcal, intercomarcal i nacional.

b) Si l’agressió és considerada lleu, es farà una reunió de valoració dels fets amb la persona agressora i l’entitat que li hagi atorgat el títol, a efectes de formar
la persona en els valors que promou l’entitat. En cas que la persona agredida vulgui formar part d’aquesta trobada, ho podrà fer sempre que aquesta sigui beneficiosa per a la solució del conflicte.

c) La reiteració d’agressions considerades lleus implicarà la consideració de greu de les actituds i, per tant, l’aplicació de les conseqüències d’agressió greu.

1.2. Agressió racista o xenòfoba en l’entorn del pubillatge

1.2.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi una agressió racista o xenòfoba en l’entorn del pubillatge. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’entorn del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat-, així com si aquesta actitud té lloc en el marc del desenvolupament d’una activitat de pubillatge.

1.2.2. Les conseqüències d’aquest comportament es modularan en funció de la gravetat de l’actitud i es tractaran de la següent manera:

a) Si l’agressió és considerada greu o molt greu, es demanarà la retirada del títol, i per consegüent de la banda o faixa, de la persona agressora. Així mateix, no se li permetrà participar en els certàmens comarcal, intercomarcal i nacional.

b) Si l’agressió és considerada lleu, es farà una reunió de valoració dels fets amb la persona agressora i l’entitat que li hagi atorgat el títol, a efectes de formar la persona en els valors que promou l’entitat. En cas que la persona agredida vulgui formar part d’aquesta trobada, ho podrà fer sempre que aquesta sigui beneficiosa per a la solució del conflicte.

c) La reiteració d’agressions considerades lleus implicarà la consideració de greu de les actituds i, per tant, l’aplicació de les conseqüències d’agressió greu.

1.3. Agressió verbal o física en l’entorn del pubillatge

1.3.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi una agressió física o verbal, independentment de la seva motivació, en l’entorn del pubillatge.  S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’entorn del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat, així com si aquesta actitud té lloc en el marc del desenvolupament d’una activitat de pubillatge.

1.3.2. Les conseqüències d’aquest comportament es modularan en funció de la gravetat de l’actitud i es tractaran de la següent manera:

a) Si l’agressió és considerada greu o molt greu, es demanarà la retirada del títol, i per consegüent de la banda o faixa, de la persona agressora. Així mateix, no se li permetrà participar en els certàmens comarcal, intercomarcal i nacional.

b) Si l’agressió és considerada lleu, es farà una reunió de valoració dels fets ambla persona agressora i l’entitat que li hagi atorgat el títol, a efectes de formar la persona en els valors que promou l’entitat. En cas que la persona agredida vulgui formar part d’aquesta trobada, ho podrà fer sempre que aquesta sigui beneficiosa per a la solució del conflicte.

c) La reiteració d’agressions considerades lleus implicarà la consideració de greu de les actituds i, per tant, l’aplicació de les conseqüències d’agressió
greu.

1.4. Comissió d’un delicte contra una persona que formi part de l’entorn del pubillatge

1.4.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi un delicte contra una persona de l’entorn del pubillatge. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’àmbit del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat.

1.4.2. Les conseqüències d’aquest comportament seran l’apartament de la persona de les activitats de pubillatge, així com la sol·licitud de retirada de banda o faixa de la persona agressora i tampoc se li permetrà la participació en els certàmens comarcal i nacional. En cas que hi hagi una acusació de delicte, la comissió avaluadora podrà prendre les mesures descrites anteriorment amb caràcter preventiu.

1.5. Assetjament en l’entorn del pubillatge (bullying)

1.5.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que practiqui assetjament contra una persona de l’entorn del pubillatge, entès com a actituds pejoratives i que dificultin la convivència. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’àmbit del pubillatge, sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat.

1.5.2. Les conseqüències d’aquest comportament es modularan en funció de la gravetat de l’actitud i es tractaran de la següent manera:

a) Si l’agressió és considerada greu o molt greu, es demanarà la retirada del títol, i per consegüent de la banda o faixa, de la persona agressora. Així mateix, no se li permetrà participar en els certàmens comarcal, intercomarcal i nacional.

b) Si l’agressió és considerada lleu, es farà una reunió de valoració dels fets amb la persona agressora i l’entitat que li hagi atorgat el títol, a efectes de formar la persona en els valors que promou l’entitat. En cas que la persona agredida vulgui formar part d’aquesta trobada, ho podrà fer sempre que aquesta sigui beneficiosa per a la solució del conflicte.

c) La reiteració d’agressions considerades lleus implicarà la consideració de greu de les actituds i, per tant, l’aplicació de les conseqüències d’agressió greu.

1.6. Manca de compromís i respecte cap a la tradició del pubillatge

1.6.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que mostri una manca de compromís i respecte cap a la tradició, entesa com no seguir les pautes dels actes, de vestuari –d’acord amb les indicacions i excepcions determinades al protocol– i de protocol. Aquesta actitud pot tenir lloc a trobades de pubillatge i a qualsevol acte on la persona estigui actuant com a representant del pubillatge local o de títol.

1.6.2. La manca de compromís i respecte cap a la tradició comportarà com a conseqüència una mediació de la persona incomplidora del codi amb la comissió avaluadora, per tal de corregir aquesta actitud.

1.6.2.1. La reiteració, fins i tot després de la mediació, implicarà la informació d’aquesta actitud a l’organisme que li ha atorgat el títol, fins al punt de valorar la retirada de títol i no permetre-se-li participar en els certàmens comarcal, intercomarcal i nacional.

1.7. Actitud denigrant cap a la cultura popular catalana

1.7.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que mostri una actitud denigrant cap a la cultura popular catalana. Aquesta actitud pot tenir lloc tant en el desenvolupament d’una activitat de pubillatge com a qualsevol acte on la persona estigui actuant com a representant del pubillatge local o de títol.

1.7.2. Aquesta actitud comportarà com a conseqüència una mediació de la persona incomplidora del codi amb la comissió avaluadora, per tal de corregir aquesta actitud.

1.7.2.1. La reiteració, fins i tot després de la mediació, implicarà la informació d’aquesta actitud a l’organisme que li ha atorgat el títol, fins al punt de valorar la retirada de títol i no permetre-se-li participar en els certàmens comarcal, intercomarcal i nacional.

1.8. Comissió de delicte greu contra la integritat humana

1.8.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi un delicte contra la integritat humana tipificat com a greu.

1.8.2. Les conseqüències d’aquest comportament seran l’apartament de la persona de les activitats de pubillatge, així com la sol·licitud de retirada de banda o faixa de la persona agressora i tampoc se li permetrà la participació en els certàmens comarcal i nacional. En cas que hi hagi una acusació de delicte, la comissió podrà prendre les mesures descrites anteriorment amb caràcter preventiu.

1.8.3. La comissió podrà adoptar mesures cautelars en cas que una persona estigui sotmesa a un procés judicial acusat de la comissió d’un d’aquests delictes, sempre que això sigui positiu per al funcionament de l’activitat normal del pubillatge.

2.-  Règim intern per als membres de Foment de les Tradicions Catalanes

La voluntat del règim intern en relació amb les persones integrades en l’estructura de Foment de les Tradicions Catalanes, per ser membres de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes, per tal de garantir un bon funcionament de l’estructura, la transparència cap a l’entitat i persones amb qui aquesta es relaciona, l’actitud no fraudulenta i el manteniment del funcionament desitjable d’aquesta.

2.1. Agressió sexual, sexista o LGTBIfòbica (verbal o física) en l’entorn del pubillatge o fora d’ell

2.1.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi una agressió sexual, sexista o LGTBIfòbica, o que tingui una actitud sexista en l’entorn del pubillatge. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’entorn del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat, així com si aquesta actitud té lloc en el marc
del desenvolupament d’una activitat de pubillatge.

2.1.2. La gravetat d’aquestes actituds fora de l’entorn del pubillatge també implicarà l’aplicació del present reglament.

2.1.3. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.2. Agressió racista o xenòfoba en l’entorn del pubillatge

2.2.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi una agressió racista i/o xenòfoba, en l’entorn del pubillatge. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’entorn del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat, així com si aquesta actitud té lloc en el marc del desenvolupament d’una activitat de pubillatge.

2.2.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.3. Agressió verbal o física en l’entorn del pubillatge

2.3.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi una agressió física o verbal, independentment de la seva motivació, en l’entorn del pubillatge. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’entorn del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat, així com si aquesta actitud té lloc en el marc del desenvolupament d’una activitat de pubillatge.

2.3.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.4. Comissió d’un delicte contra la integritat física

2.4.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que cometi un delicte, tipificat com a greu al Codi Penal, contra la integritat física.

2.4.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.4.3. Mentre la persona estigui pendent de sentència, es podrà aplicar de forma preventiva la mesura descrita anteriorment.

2.5. Assetjament en l’entorn del pubillatge (bullying)

2.5.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que tingui actituds assetjadores en l’entorn del pubillatge. S’entendrà entorn del pubillatge si és en contra d’una persona que forma part de l’entorn del pubillatge -sigui per ser membre del pubillatge vigent, un/a membre de la junta o un soci o sòcia de l’entitat, així com si aquesta actitud té lloc en el marc del desenvolupament d’una activitat de pubillatge.

2.5.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.6. Manca de compromís i respecte cap a la tradició del pubillatge

2.6.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que no demostri compromís i respecte a la tradició del pubillatge de forma reiterada i greu.

2.6.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.7. Actitud denigrant cap a la cultura popular catalana

2.7.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que tingui una actitud pejorativa envers la cultura popular catalana de forma reiterada i greu.

2.7.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.8. Obstaculització de l’aplicació del present codi de conducta

2.8.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que obstaculitza l’aplicació d’aquest. Aquesta obstaculització s’entendrà des de l’ocultació d’informació fins a dificultar el funcionament de qualsevol dels elements del protocol d’actuació, la comissió avaluadora o l’aplicació de les seves conseqüències.

2.8.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.9. Relacions sexoafectives amb el pubillatge vigent

2.9.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona que mantingui relacions sexoafectives amb un/a membre del pubillatge vigent, amb independència del
consentiment de les dues parts.

2.9.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.9.3. L’única excepció a l’aplicació del codi de conducta és que la relació tingui lloc amb caràcter previ a la integració d’una de les dues persones a l’estructura del pubillatge. I haurà de ser informada en el moment que s’integri a l’estructura del pubillatge la segona persona implicada en aquesta relació.

2.10. Incompliment dels deures assumits com a representant de Foment de les Tradicions Catalanes

2.10.1. S’aplicarà el present codi de conducta a la persona representant de Foment de les Tradicions Catalanes que no compleixi amb els deures assumits com a representant de la seva junta d’acord amb el que s’estipula als estatuts. S’entendran, a aquests efectes, les actituds que impliquin el benefici propi o per altri, en el marc de l’actuació per tràfic d’influències, així com l’actuació contra els interessos de Foment de les Tradicions Catalanes.

2.10.2. La conseqüència d’aquest comportament serà l’expulsió de la persona de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes.

3.-  Protocol d’actuació i comissió avaluadora

Es determina el present protocol d’actuació per a l’aplicació del codi de conducta de Foment de les Tradicions Catalanes. El protocol d’actuació pretén ser, en aquest sentit, la garantia del seu funcionament per a la consecució dels objectius descrits anteriorment.

3.1. Denúncia dels fets
Tenen legitimació activa per a denunciar els fets davant la comissió avaluadora totes les persones que disposin de la informació de les actituds que incompleixen el present codi de conducta. Els membres de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes tenen l’obligació de posar-ho en coneixement de la comissió avaluadora. En cas que hi hagi una víctima, la comissió es posarà en contacte amb aquesta per tal que indiqui si vol seguir amb el protocol o no.

3.1.1. Vies de denúncia
Es posen a la disposició de les persones denunciants diverses vies de denúncia d’actituds que incompleixen el present codi.

a) Formulari de denúncia

b) Qualsevol comunicació directa dirigida a una persona membre de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes

3.2. Tractament de la denúncia
Un cop rebuda la denúncia, es formarà una comissió avaluadora per fer-ne seguiment i determinar quines seran les conseqüències de la denúncia rebuda. Una vegada analitzada, emetrà un informe, dins un termini no superior a un mes des de la rebuda de la denúncia, on s’indiqui la proposta d’actuació per a resoldre el conflicte. Mentre no s’emeti l’informe, cautelarment es pot arribar a apartar del pubillatge la persona incomplidora del codi de conducta.

3.3. Aplicació de les conseqüències
Amb l’informe d’avaluació, la comissió avaluadora posarà en coneixement de tots els organismes implicats en l’aplicació de les conseqüències de quina és la mesura adoptada i l’executarà o sol·licitarà a la persona i/o organisme que pugui executar-la.

3.4. Avaluació de l’aplicació de les conseqüències
Un cop executada la mesura, la comissió avaluadora elaborarà un informe de compliment de la mesura. Aquest informe s’elaborarà a través d’una memòria anual que recollirà les diferents actuacions de la comissió. La memòria, que preservarà l’anonimat de totes les dades sensibles, servirà com a rendiment de comptes davant la junta.

3.5. Comissió avaluadora

3.5.1. Formació de la comissió
La comissió avaluadora es formarà seguint les següents directrius:

A. Estarà formada per tres persones, entre les quals hi haurà:

i) el president de Foment de les Tradicions Catalanes o persona en qui delegui,

ii) un delegat territorial de la zona de la persona implicada en els fets denunciats i

iii) una persona de l’àrea de protocol.

B. En casos d’actituds que incompleixin de forma greu, podran integrar 5 persones la comissió avaluadora, afegint-s’hi:

iv) una persona de l’àrea de legal i

v) el vicepresident de Foment de les Tradicions Catalanes o el seu càrrec anàleg, o si no n’hi ha, el secretari.

3.5.1.1. Incompatibilitats per formar part de la comissió avaluadora

No podran formar part de la comissió avaluadora persones implicades directament o indirecta en l’actitud objecte d’avaluació, així com tampoc les persones que tinguin una relació familiar o d’anàloga naturalesa. Serà preferent que les persones del mateix municipi d’una de les parts implicades no formin part de la comissió avaluadora, a efectes de garantir neutralitat.

3.5.2. Funcionament de la comissió avaluadora

3.5.2.1. El procediment que seguirà el procés avaluador serà el següent:

i. Al moment de la rebuda de la denúncia, es convocarà una reunió de la comissió en un termini màxim de 7 dies. Es convocaran els 3 o 5 membres corresponents en funció de la gravetat de la denúncia.

ii. A la reunió s’avaluaran els fets denunciats i es pactaran quines són les vies per a contrastar la denúncia, sempre posant per davant la intimitat del denunciant. En el cas que els fets siguin considerats greus, si és necessari, es prendran mesures cautelars fins a tenir una resolució per part de la comissió.

iii. Es buscarà escoltar les parts implicades de forma directa, sense intermediaris i es prioritzarà escoltar la persona denunciant abans perquè es pugui estendre en la informació de la denúncia presentada.

iv. Un cop escoltades les parts, la comissió es reunirà de nou i s’avaluarà si es necessita més informació –en aquest cas, es podria demanar permís a la part denunciant per parlar amb tercers– o es pot procedir a resoldre quina aplicació del règim s’ha de fer.

3.5.2.2. Totes les decisions preses per la comissió avaluadora en reunió s’hauran de prendre de forma unànime.

3.5.2.3. En cas de detectar que es tracta d’una denúncia d’extrema gravetat i que pugui suposar un delicte recollit en el Codi Penal, la comissió avisarà als membres de la junta d’aquest fet i posarà a disposició de les autoritats pertinents tota la informació recollida fins al moment.

3.5.3. Comunicació amb la resta de la junta de Foment de les Tradicions Catalanes

3.5.3.1. Als membres de la junta que formin part de la comissió avaluadora només se’ls contactarà per:

a) convocar els membres necessaris per constituir la comissió,

b) consultar informació extraordinària, si s’escau, i

c) comunicar les mesures preses i l’avaluació posterior.

Vols denunciar algun incompliment del Règim?

Has viscut una situació susceptible de vulnerar el règim intern? Pots fer-nos arribar una denúncia perquè a que et puguem ajudar.

Pots omplir el formulari indicant-nos els teu nom i cognoms, així com el correu electrònic, però també et donem l’opció de fer-ho de forma anònima.

Tota la informació que enviïs mitjançant aquesta bústia serà tractada amb el màxim de confidencialitat i només la rebran els membres de la comissió avaluadora.

Et demanem que aportis tota la informació possible i que procuris fer un resum acurat per a poder valorar la gravetat dels fets de forma correcta.

Si necessites ajuda, nosaltres som aquí.

Bústia de denúncia

Maximum file size: 16.78MB