• S’ha creat un nou apartat anomenat “Registre històric” que inclou les dades d’en Rafel Tamarit i un espai dedicat a la història de la tradició del pubillatge des de 1930 a l’actualitat.
  • Publicats els nous documents de caràcter reglamentari entre els quals hi ha el règim intern, el nou protocol o el nou reglament del pubillatge.

Divendres, 21 d’abril de 2023. –  Des d’aquest mes d’abril ja es troben vigents les noves funcionalitats que s’han incorporat a la pàgina web del Foment de les Tradicions Catalanes.

Entre elles destaca el nou calendari d’esdeveniments que substitueix l’anterior i que vol ser més visual.  A simple cop d’ull permet veure quins actes venen, en quina data se celebren i les dates límit de confirmació. També s’incorpora una escala de colors per distingir la tipologia d’actes: blau marí per a actes locals i festes tradicionals, els comarcals segons els respectius colors de bandes i faixes i en daurat els actes de la nostra entitat. Així mateix, per aquells que ho desitgin, aquest nou calendari també permet afegir la data al Google Calendar o enviar la informació de l’acte a través del WhatsApp. Unes utilitats que, si bé són complementàries, poden ser d’especial utilitat per al món del pubillatge.

Seguint aquesta línia hi hem incorporat una bústia d’esdeveniments per tal de facilitar l’entrada d’informació a tothom qui ens vol fer arribar les invitacions referents als actes on es convida el pubillatge d’arreu i facilitar-ne la gestió. Aquesta funcionalitat permet incorporar tant la carta institucional que habitualment se’ns fa arribar com el text que apareix al web. Aquest text és el mateix que compartirem al canal de Telegram per a tots els usuaris d’aquest mitjà.

Nous continguts d’arxiu històric: incorporem les dades d’en Rafel Tamarit

Finalment, un altre dels nous elements destacables és la incorporació de tota la base de dades que ens va fer arribar en Rafel Tamarit, qui al llarg de mig segle va recopilar noms de tot el pubillatge proclamat arreu de Catalunya. Aquesta informació ja es pot consultar al registre històric de la pàgina web.

Així mateix, en aquest apartat també s’ha creat una nova pàgina dedicada a la història del pubillatge. En aquesta pàgina se senyala l’inici del pubillatge al voltant del 1930, temps de la 2a República a Espanya, ja que és el punt més antic del qual es té constància ara com ara de la presència de la nostra tradició. Tot i això, cal remarcar que actualment el Foment de les Tradicions Catalanes està iniciant una fase d’investigació històrica per conèixer més bé en què consistia la tradició abans de la guerra.

Per aquest motiu us animem a enviar-nos qualsevol informació sobre aquest període a pubillatge@tradicionscatalanes.com. De la mateixa manera, si detecteu qualsevol error en qualsevol punt de l’apartat de registre històric, sigui a la base de dades o a la història del pubillatge, us convidem a notificar-ho a través del mateix correu electrònic.

Ja es poden consultar els nous documents de caràcter reglamentari

Per altra banda, també s’han incorporat un seguit de continguts i informació nova que són d’interès general per a tot el pubillatge. D’acord amb el què es va aprovar en l’assemblea de l’entitat del passat 18 de març, ja consten a la pàgina web els diferents documents de caràcter reglamentari entre els quals hi ha el règim intern de l’entitat, els reglaments d’exàmens comarcals (provisionals), el reglament general del pubillatge, el nou protocol i el reglament dels certàmens nacionals. Els nous estatuts de l’entitat es penjaran tan bon punt la Generalitat de Catalunya doni el seu vistiplau.

Amb motiu de l’entrada en vigor del règim intern de l’entitat, també hem creat una bústia de denúncies per poder fer arribar de manera anònima, si així es considera, les informacions que s’estimin oportunes en relació amb possibles incompliments del règim intern.

Cal destacar també l’adaptació del formulari de sol·licitud per ser soci de l’entitat, que també s’ha vist modificat per adaptar-se a les noves condicions destinades als socis menors de 25 anys que veuen reduïda la seva quota un 50% (dels 20€ als 10€) i especialment també per al pubillatge amb títol vigent, tenint la primera anualitat gratuïta.