Project Description

PUBILLA DE LA TERRA ALTA 1998
M. Merce Pasqual i Queral
Vilalba dels Arcs

1a Dama de la Terra Alta 1998

2a Dama de la Terra Alta 1998