Les revistes anuals
de Foment

Cada any, amb motiu de l’Elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya, des del Foment s’edita una publicació que recull les sortides i proclamacions que s’han realitzat arreu del país i també fronteres enllà.

Aquesta revista està escrita pels hereus i pubilles de títol nacional de l’any en curs.