PUBILLA DE LA TERRA ALTA 1994
Rosa Peig i Compte
Vilalba dels Arcs

1a Dama de la Terra Alta 1994
Susanna Chertó i Mulet
Horta de sant Joan

2a Dama de la Terra Alta 1994