PUBILLA DE LA TERRA ALTA 2015
PAULA UGUET I MONTANÉS
Gandesa

1a Dama de la Terra Alta 2015
MÒNICA SERRANO I MARTÍN
Batea

2a Dama de la Terra Alta 2015
DÚNIA COBO I LÓPEZ
Caseres