PUBILLA DE LA TERRA ALTA 2010
Lorena Vives i Andreu
Horta de Sant Joan

1a Dama de la Terra Alta 2010

2a Dama de la Terra Alta 2010