PUBILLA DEL MARESME 1991
Montserrat Cervantes i Codina
Argentona

1a Dama del Maresme 1991

2a Dama del Maresme 1991