PUBILLA DE LA SELVA 2015
EVA MÉNDEZ, Breda

HEREU DE LA SELVA 2015
GUILLEM RUZ, Vidreres