PUBILLA ALT EMPORDÀ 1989
LOURDES TEIXIDOR I FAYET
Llançà