PUBILLA DE CATALUNYA 1957
Ruth Horro Morell
Vilanova i la Geltrú (Garraf)