PUBILLA DE CATALUNYA 1959
Maria Junoy Pruna
Granollers (Vallès Occidental)