Política de vendes i devolucions

Foment de les Tradicions Catalanes -en endavant, FTC- mitjançant aquest lloc web (tradicionscatalanes.com), presenta les polítiques d’ús dels serveis que presta. Tots i cadascun dels clients i visitants d’aquest lloc web han de llegir aquestes polítiques d’ús per tal d’estar informats sobre les polítiques de vendes i cancel·lació de FTC.

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES POLÍTIQUES D’ÚS ABANS D’UTILITZAR AQUEST SERVEI

En utilitzar el lloc d’FTC, vostè accepta aquestes polítiques d’ús. Quan s’utilitzi el portal “ENTRADIUM” per a realitzar la compra de productes vinculats a FTC, haurà d’acceptar les seves polítiques d’ús. FTC es reserva el dret, a la seva discreció, de canviar, modificar, afegir o suprimir parts dels presents termes en qualsevol moment. El visitant ha de revisar periòdicament si aquests termes han canviat. L’ús continu del lloc web després de la incorporació de canvis als presents termes implicarà l’acceptació d’aquests canvis.

Política de vendes
  • L’usuari haurà de realitzar la inscripció a l’esdeveniment interessat a través de la pàgina web vinculada a FTC “entradium.com” seleccionant els packs que vol adquirir i efectuant el pagament a la cistella prevista a la corresponent pàgina de venta.
  • L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament de la mateixa. Una vegada realitzat això quedarà confirmada la inscripció esmentada. Totes les inscripcions que no hagin estat acompanyades de la compra d’un pack candidat/a en un termini de 5 dies a la realització de la mateixa seran anul·lades i perdran la seva reserva de plaça. Si arribat el dia d’inici del esdeveniment l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no tindrà dret a plaça i per tant el seu dret a assistència.
  • Els pagaments podran fer-se mitjançant un TPV virtual de l’empresa “ENTRADIUM” usant targetes de dèbit o crèdit
Dret de Desistiment

És la facultat que te l’usuari de deixar sense efecte el contracte de compra-venta de productes en determinats casos sense necessitat de justificar la seva decisió ni assumir penalització alguna. El consumidor te la facultat de desistir de la compra contractada en qualsevol moment abans de l’inici de l’esdeveniment.

Tothom que compri un producte (pack, allotjament o àpat) adquirirà per defecte una assegurança que permet la cancel·lació de la reserva recuperant la integritat del import abonat. Podeu consultar les situacions de cancel·lació previstos per la assegurança a l’enllaç següent:

CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA

Per tot el no previst per l’assegurança inclosa en la venta, si aquest desistiment es produeix dins dels 15 dies anteriors a l’acte, haurà d’abonar una penalització en funció del temps que falti per l’acte, que serà de:

  • El 5% del preu del producte si es produeix amb una antelació de més de 10 dies i menys de 15 dies.
  • El 15% del preu del producte si es produeix amb una antelació entre 3 i 10 dies.
  • El 25% si es produeix dins les 48h anteriors a l’acte.

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els següents termes i condicions:

  • Les cancel·lacions han d’informar-se per escrit, enviant un correu electrònic a protocol@tradicionscatalanes.com. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic han de constar totes les dades de la inscripció, incloent-hi: nom i cognoms, data de la comanda, número de la comanda i dades de contacte.
Adquisició de productes i serveis

A través de la web, l’usuari té accés a la informació sobre productes i serveis de tercers relacionades amb el certamen nacional i, en determinats casos, podrà realitzar reserves i compres d’aquests productes. En particular, la venta a l’usuari de packs i demés productes i serveis d’allotjament i restauració a través de la web, es portarà a terme per FTC mitjançant agència de viatges (On Vaig) que disposa de tots els permisos i llicències necessaris pel desenvolupament de la seva activitat.

La contractació dels serveis es realitzarà amb la consideració de les presents condicions generals, les condicions especifiques establertes per a cada tipologia de servei (hotel, àpats) i les condicions particulars que es puguin establir dels serveis contractats, així com la normativa corresponent de l’aplicació d’aquestes condicions generals i especifiques.  Sense perjudici de tot allò disposat anteriorment, la contractació dels productes del certamen nacional quedarà subjecta al que disposa l’article 154 del RD Legislatiu 1/2007 i l’article 16 del Decret 168/1994 de Reglamentació d’Agències de Viatges de Catalunya.

L’usuari accepta i respecta els termes i condicions de compra que s’estableixen per qualsevol proveïdor o organitzador que ell/ella esculli contractar, incloent el pago de qualsevol import meritat i el compliment de qualsevol norma o restricció respecte de la disponibilitat de tarifa, productes o serveis.

Els proveïdors de productes o serveis i els organitzadors de viatges combinats, cada un dins de l’àmbit de les seves respectives obligacions, seran responsables front l’usuari del compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venta de cada un dels productes i serveis o viatges combinats que es contractin, sense que l’agència assumeixi l’obligació ni responsabilitat respecte d’aquells productes o serveis que no presti directament.

Política de cancel·lació per part de Foment de les Tradicions Catalanes
  • FTC es reserva el dret de posposar o cancel·lar part o la totalitat de l’esdeveniment si no hi ha suficients persones inscrites. En aquests casos, es reintegraran totalment els pagaments rebuts per inscripcions sense possibilitat expressa de cap altre tipus de compensació.