18/03/2023

10:00

Venue

Seva

Convocatòria Assemblea General Foment de les Tradicions Catalanes (FTC) 2023

Benvolgut/da soci/à,

Acabat ja l’exercici 2022, ha arribat el moment que des de la Junta Directiva del Foment de les Tradicions Catalanes fem balanç d’aquest primer any de mandat i presentem comptes davant dels socis.

Per tant, convoquem tots els socis a l’Assemblea General que es durà a terme el pròxim dissabte 18 de març de 2023 a Seva, seu de la nostre entitat.
Els horaris, dividits en dos convocatòries seran els següents :
1a convocatòria: 10:00h
2a convocatòria i inici assemblea: 10:30h

Concretament la direcció on tenim la sala polivalent és la Ronda del Pintor Mumbrú Nº16, Seva 08553.
A continuació us adjuntem l’ordre del dia de l’Assemblea d’enguany:

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda
2. Aprovació acta sessió anterior
3. Explicació i aprovació, si s’escau, dels nous estatuts i pas a federació de l’entitat.
4. Nacional Peralada 2022
5. Estat de comptes i aprovació tancament 2022.
6. Balanç de gestió per territoris.
7. Exposició dels canvis interns dins de la Junta Directiva.
8. Presentació, explicació i votació de la proposta de nou protocol i reglament del pubillatge.
9. Presentació, explicació i votació de la proposta de nou règim intern de l’entitat.
10. Estat objectius 2022 i plantejament objectius 2023.
11. Precs i preguntes.

Esperem comptar amb la seva assistència.

Rebeu una cordial salutació,
Junta Directiva del Foment de les Tradicions Catalanes
pubillatge@tradicionscatalanes.com